> Văn bản
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 271/TB-VPCP

Thông báo số 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên

03/08/2020

03/ 8/2020

Thông báo 217/TB-HĐND

Thông báo số 217/TB-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả Kỳ họ thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI

11/07/2020

11/7/2020

Kế hoạch 822/KH-HĐND

Kế hoạch 822/KH-HĐND ngày 25/5/2020 về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI

25/05/2020

25/5/2020

Thông báo 208/TB-HĐND

Thông báo số 208/TB-HĐND ngày 21/5/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

22/05/2020

22/5/2020

Thông báo 207/TB-HĐND

Thông báo số 207/TB-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận phiên họp tháng 5 năm 2020

21/05/2020

21/5/2020

Thông báo 205/TB-HĐND

Thông báo số 205/TB-HĐND ngày 11/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

14/05/2020

11/5/2020

Quyết định 112/QĐ-UBND

Quyết định 112/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Ia Bă, huyện Ia Grai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 113/QĐ-UBND

Quyết định 113/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 114/QĐ-UBND

Quyết định 114/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 115/QĐ-UBND

Quyết định 115/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Sơn Lang, huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 116/QĐ-UBND

Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Bar Măih, huyện Chư Sê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 117/QĐ-UBND

Quyết định 117/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Hải Yang, huyện Đak Đoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 118/QĐ-UBND

Quyết định 118/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Đak Krong, huyện Đak Đoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 119/QĐ-UBND

Quyết định 119/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Ia Tul, huyện Ia Pa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 120/QĐ-UBND

Quyết định 120/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Ayun, huyện Mang Yang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Nghị Quyết 859/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 859/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai.

10/01/2020

01/02/2020

Thông báo 179/TB-HĐND

Thông báo số 179/TB-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết quả kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI

12/12/2019

12/12 /2019

Thông báo 166/TB-HĐND

Thông báo số 166/TB-HĐND ngày 17/10/2019 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17/10/2019

17/11/2019

Thông báo 161/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI

10/09/2019

10/9/2019

Công văn 1639/UBND-KGVX

Công văn 1639/UBND-KGVX ngày 30/7/2019 về triển khai Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

30/07/2019

30/7/2019

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|