> Tin tức - Sự kiện > Tin tức sự kiện > Gia Lai giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 150 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Gia Lai giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 150 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

17 Tháng Hai 2021
Sáng 8-2, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
 
image001.jpg 
Quang cảnh hội nghị tại Hội trường 2-9.

Theo đó, số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ là 8 người gồm 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Trên tinh thần dân chủ, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh; đồng thời thống nhất giới thiệu 13 người đảm bảo đúng cơ cấu, định hướng, thành phần theo quy định để tiến hành các bước hiệp thương bầu đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú và làm việc tại địa phương.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), qua thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 150 người đảm bảo về cơ cấu, thành phần theo quy định để hiệp thương bầu 71 đại biểu.
 
image003.jpg
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh-nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng và cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thực sự có đức, có tài, có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh.

Do vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời tổ chức công tác hiệp thương theo đúng lộ trình, thời gian quy định; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ hiệp thương tại các địa phương, bảo đảm vừa an toàn phòng-chống dịch, vừa đảm bảo tiến độ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát nhân sự, tiến hành các bước giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định.
Theo baogialai.com.vn

Gia Lai giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 150 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

17 Tháng Hai 2021
Sáng 8-2, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
 
image001.jpg 
Quang cảnh hội nghị tại Hội trường 2-9.

Theo đó, số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ là 8 người gồm 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Trên tinh thần dân chủ, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh; đồng thời thống nhất giới thiệu 13 người đảm bảo đúng cơ cấu, định hướng, thành phần theo quy định để tiến hành các bước hiệp thương bầu đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú và làm việc tại địa phương.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), qua thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 150 người đảm bảo về cơ cấu, thành phần theo quy định để hiệp thương bầu 71 đại biểu.
 
image003.jpg
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh-nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng và cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thực sự có đức, có tài, có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh.

Do vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời tổ chức công tác hiệp thương theo đúng lộ trình, thời gian quy định; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ hiệp thương tại các địa phương, bảo đảm vừa an toàn phòng-chống dịch, vừa đảm bảo tiến độ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát nhân sự, tiến hành các bước giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định.
Theo baogialai.com.vn