> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

11 Tháng Tám 2020
Sáng 10.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 47.
 
image001.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 47

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Phiên họp thứ 47 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid - 19 tái bùng phát với diễn biến phức tạp hơn, nhưng với kinh nghiệm đã có, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, nhất là ở các địa phương và trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã tiếp tục đoàn kết, đồng lòng với tâm thế bình tĩnh, quyết liệt, khẩn trương và tập trung cao độ để khoanh vùng, kiểm soát lây nhiễm, xử lý triệt để các ổ dịch.

Cùng với sự hi sinh, dốc lòng góp sức của đội ngũ tuyến đầu chống dịch, người dân, cộng đồng xã hội đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác, chủ động chung tay góp sức cùng với chính quyền và các đoàn thể trong phòng, chống dịch. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này sẽ giúp chúng ta vững tin hơn vào việc chúng ta sẽ thành công trong công tác chống dịch lần này. Các cơ quan, tổ chức cũng phải nỗ lực thích ứng với tình hình hiện nay để có kế hoạch triển khai và hoàn thành tốt những nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020. Các các cơ quan của Quốc hội cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nhiệm vụ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chủ động điều hành một cách linh hoạt lịch làm việc để bảo đảm các nội dung trình Quốc hội.
 
image003.jpg
Toàn cảnh Phiên khai mạc

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, sau khi cân nhắc thận trọng nhiều vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định không tổ chức chất vấn tại phiên họp này để tập trung dành thời gian cho các Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các công việc đột xuất trong phòng, chống dịch.

Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật, gồm: Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét về việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về: Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
                                                                                                 
   theo daibieunhandan.vn

Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

11 Tháng Tám 2020
Sáng 10.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 47.
 
image001.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 47

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Phiên họp thứ 47 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid - 19 tái bùng phát với diễn biến phức tạp hơn, nhưng với kinh nghiệm đã có, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, nhất là ở các địa phương và trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã tiếp tục đoàn kết, đồng lòng với tâm thế bình tĩnh, quyết liệt, khẩn trương và tập trung cao độ để khoanh vùng, kiểm soát lây nhiễm, xử lý triệt để các ổ dịch.

Cùng với sự hi sinh, dốc lòng góp sức của đội ngũ tuyến đầu chống dịch, người dân, cộng đồng xã hội đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác, chủ động chung tay góp sức cùng với chính quyền và các đoàn thể trong phòng, chống dịch. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này sẽ giúp chúng ta vững tin hơn vào việc chúng ta sẽ thành công trong công tác chống dịch lần này. Các cơ quan, tổ chức cũng phải nỗ lực thích ứng với tình hình hiện nay để có kế hoạch triển khai và hoàn thành tốt những nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020. Các các cơ quan của Quốc hội cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nhiệm vụ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chủ động điều hành một cách linh hoạt lịch làm việc để bảo đảm các nội dung trình Quốc hội.
 
image003.jpg
Toàn cảnh Phiên khai mạc

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, sau khi cân nhắc thận trọng nhiều vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định không tổ chức chất vấn tại phiên họp này để tập trung dành thời gian cho các Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các công việc đột xuất trong phòng, chống dịch.

Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật, gồm: Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét về việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về: Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
                                                                                                 
   theo daibieunhandan.vn