> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI: Thông qua 09 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI: Thông qua 09 nghị quyết quan trọng

09 Tháng Mười Một 2020
Sáng 9-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề). Chủ trì kỳ họp gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp. 
 
Tham dự kỳ họp có ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cùng 74/77 đại biểu HĐND tỉnh khoá XI.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết điều chỉnh kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu cho tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh; Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020) nguồn ngân sách địa phương.
 
 image003.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn tặng hoa cho các cán bộ vừa miễn nhiệm chức vụ. 
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Đặng Phan Chung do chuyển công tác khác. Đồng thời, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Huỳnh Nữ Thu Hà và ông Nguyễn Đức Hoàng do được cấp có thẩm quyền định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tư Sơn-nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Ngô Ngọc Sinh-nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh do được cấp có thẩm quyền định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
 
 image005.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp. 
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; đồng thời, đề cao trách nhiệm, nhanh chóng triển khai các nghị quyết đạt kết quả cao nhất trong thời gian sắp đến, đặc biệt đối với các dự án đầu tư công năm 2021, đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục chuẩn bị đầu tư để trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm cho ý kiến và triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong năm 2020.

Đối với các công tác nhân sự, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, sớm đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm các chức vụ tại kỳ họp lần này theo quy định. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa mới thông qua.

                                                                                                                     Trần Dung
                                                                                                                        baogialai.com.vn

Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI: Thông qua 09 nghị quyết quan trọng

09 Tháng Mười Một 2020
Sáng 9-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề). Chủ trì kỳ họp gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp. 
 
Tham dự kỳ họp có ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cùng 74/77 đại biểu HĐND tỉnh khoá XI.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết điều chỉnh kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu cho tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh; Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020) nguồn ngân sách địa phương.
 
 image003.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn tặng hoa cho các cán bộ vừa miễn nhiệm chức vụ. 
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Đặng Phan Chung do chuyển công tác khác. Đồng thời, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Huỳnh Nữ Thu Hà và ông Nguyễn Đức Hoàng do được cấp có thẩm quyền định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tư Sơn-nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Ngô Ngọc Sinh-nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh do được cấp có thẩm quyền định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
 
 image005.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp. 
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; đồng thời, đề cao trách nhiệm, nhanh chóng triển khai các nghị quyết đạt kết quả cao nhất trong thời gian sắp đến, đặc biệt đối với các dự án đầu tư công năm 2021, đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục chuẩn bị đầu tư để trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm cho ý kiến và triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong năm 2020.

Đối với các công tác nhân sự, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, sớm đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm các chức vụ tại kỳ họp lần này theo quy định. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa mới thông qua.

                                                                                                                     Trần Dung
                                                                                                                        baogialai.com.vn