> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Lịch tiếp xúc cử tri

Kê hoạch Tổ chức tiếp cúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Khoá XI