> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 15 > Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nh

Nghị Quyết: Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 257/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: 09/11/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: