> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 16 > Nghị quyết 284/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt tổng số lượng người làm vi

Nghị Quyết: Nghị quyết 284/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổng biên chế làm việc tại các tổ chức hội tỉnh Gia Lai năm 2021.

Số hiệu: 284/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: