> Văn bản > Văn bản
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 76/2021/TT-BTC

76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

15/09/2021

15/9/2021

Thông báo 13/TB-HĐND

Thông báo 13/TB-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 63/NQ-UBBC

Nghị quyết số 63/NQ-UBBC của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh Gia Lai về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/06/2021

04/6/2021

Thông báo 265/TB-HĐND

Thông báo 265/TB-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/04/2021

09/4/2021

Thông báo 248/TB-HĐND

Thông báo 248/TB-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI.

10/12/2020

10/12/2020

Kế hoạch 935/KH-HĐND

Kế hoạch 935/KH-HĐND ngày 27/11/2020 về Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

27/11/2020

27/11/2020

Thông báo 237/TB-HĐND

Thông báo số 237/TB-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết quả kỳ họp thứ Mười lăm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI

09/11/2020

09/11/2020

Kế hoạch 904/KH-HĐND

Kế hoạch 904/KH-HĐND ngày 27/10/2020 về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI

27/10/2020

27/10/2010

Thông báo 231/TB-HĐND

Thông báo số 231/TB-HĐND ngày 22/10/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười lăm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

22/10/2020

22/10/2020

Thông báo 232/TB-HĐND

Thông báo số 232/TB-HĐND ngày 22/10/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

22/10/2020

22/10/2020

Thông báo 271/TB-VPCP

Thông báo số 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên

03/08/2020

03/ 8/2020

Thông báo 217/TB-HĐND

Thông báo số 217/TB-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả Kỳ họ thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI

11/07/2020

11/7/2020

Kế hoạch 822/KH-HĐND

Kế hoạch 822/KH-HĐND ngày 25/5/2020 về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI

25/05/2020

25/5/2020

Thông báo 208/TB-HĐND

Thông báo số 208/TB-HĐND ngày 21/5/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

22/05/2020

22/5/2020

Thông báo 207/TB-HĐND

Thông báo số 207/TB-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận phiên họp tháng 5 năm 2020

21/05/2020

21/5/2020

Thông báo 205/TB-HĐND

Thông báo số 205/TB-HĐND ngày 11/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

14/05/2020

11/5/2020

Quyết định 112/QĐ-UBND

Quyết định 112/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Ia Bă, huyện Ia Grai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 113/QĐ-UBND

Quyết định 113/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 114/QĐ-UBND

Quyết định 114/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 115/QĐ-UBND

Quyết định 115/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Sơn Lang, huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|