> Văn bản > Văn bản > Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số nội d

Hướng dẫn: Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số hiệu: 321/HD-UBTVQH14 Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 02/10/2018 Ngày hiệu lực: 02/10/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: