> Văn bản > Văn bản > Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Chương trình Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với

Thông báo: Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Chương trình Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2019

Số hiệu: 147/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Ngày ban hành: 19/06/2019 Ngày hiệu lực: 19/6/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: