> Văn bản > Văn bản > Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn

Nghị quyết: Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Số hiệu: 561/2013/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: 01/02/2013
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: