> Văn bản > Văn bản > Thông báo số 217/TB-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả Kỳ họ thứ Mười ba, HĐND tỉn

Thông báo: Thông báo số 217/TB-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả Kỳ họ thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI

Số hiệu: 217/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Vũ Tiến Anh
Ngày ban hành: 11/07/2020 Ngày hiệu lực: 11/7/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: