> Văn bản > Nghị quyết HĐND tỉnh > Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quyết định tổn

Nghị quyết: Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quyết định tổng biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Gia Lai năm 2018

Số hiệu: 106/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: 07/12/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: