> Văn bản > Nghị quyết HĐND tỉnh > Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc phê chuẩn quyết

Nghị quyết: Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

Số hiệu: 93/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: 07/12/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: