> Văn bản > Nghị quyết HĐND tỉnh > Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương

Nghị quyết: Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

Số hiệu: 94/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: 07/12/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: