• Article TRẦN QUỐC KHÁNH

  TRẦN QUỐC KHÁNH

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 02 tháng 9 năm 1969
  Quê quán: Xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
  Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 4, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa.
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh  khóa XII: thị xã Ayun Pa

 • Article HỒ PHƯỚC THÀNH

  HỒ PHƯỚC THÀNH

  Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

  Tóm tắt tiểu sử:

  - Sinh ngày: 05 tháng 4 năm 1968
  Quê quán: xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay:  Số 263A, đường Sư Vạn Hạnh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế tài chính kế toán
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ 
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
  Đại biểu HĐND tỉnh  khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thị xã Ayun Pa
  DĐ: 0913432258

 • Article ĐẶNG THỊ THANH VÂN

  ĐẶNG THỊ THANH VÂN

  Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Ayun Pa

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 03 tháng 8 năm 1983
  Quê quán: Phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
  Nơi ở hiện nay: Lô 30, đường Kpă Klơng, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học. 
  Lý luận chính trị: Trung cấp
  Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Ayun Pa
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thị xã Ayun Pa