• Article TRẦN MINH SƠN

  TRẦN MINH SƠN

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1974
  Quê quán: Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh. 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Păh

 • Article THÁI THANH BÌNH

  THÁI THANH BÌNH

  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  -Sinh ngày: 10 tháng 4 năm 1970
  Quê quán: xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 47/16, đường Nay Der, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: X, XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh  khóa XII: huyện Chư Păh
  DĐ: 0914070405

 • Article ĐỖ THỊ GIANG

  ĐỖ THỊ GIANG

  Trưởng phòng Nội vụ huyện Chư Păh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1974
  Quê quán: Xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
  Nơi ở hiện nay: Số 99, đường Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ huyện Chư Păh 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Păh