• Article SIU H’PHIẾT

  SIU H’PHIẾT

  Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Pưh 

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 15 tháng 5 năm 1973
  Quê quán: xã Ia Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế phát triển 
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Pưh 
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Pưh
  DĐ: 0976620463

 • Article PHẠM DUY LAM

  PHẠM DUY LAM

  Tỉnh ủy viên, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  -Sinh ngày: 04 tháng 11 năm 1967
  Quê quán: xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
  Nơi ở hiện nay: Số 51, đường Quang Trung, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Pưh

 • Article HUỲNH MINH THUẬN

  HUỲNH MINH THUẬN

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 10 tháng 3 năm 1967
  Quê quán: phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 07, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán, Đại học Tin học
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ Toán
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh 
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Pưh
  DĐ:0914087684