• Article UYÊN (Mục sư Uyên)

  UYÊN (Mục sư Uyên)

  Ủy viên Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai Quản nhiệm chi hội Tin lành Kông Brech

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 12 tháng 5 năm 1972
  Quê quán: xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: Pơlei Brel Dôr 2, xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Bahnar
  Trình độ chuyên môn: Bổ túc thần học
  Chức vụ: Ủy viên Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai
  Quản nhiệm chi hội Tin lành Kông Brech
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Đăk Đoa
  DĐ: 01679795133

 • Article NGUYỄN TRUNG KIÊN

  NGUYỄN TRUNG KIÊN

  Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 03 tháng 3 năm 1981
  Quê quán: xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
  Nơi ở hiện nay: Số 14, đường Ký Con, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp, Đại học Kinh tế - Luật
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ nông nghiệp 
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Đăk Đoa
  DĐ:0935610477

 • Article NGUYỄN THỊ THÚY NGA

  NGUYỄN THỊ THÚY NGA

  Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện huyện Đăk Đoa

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 14 tháng 8 năm 1981
  Quê quán: thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai 
  Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện huyện Đăk Đoa 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Đăk Đoa

 • Article NGUYỄN HỮU THỌ

  NGUYỄN HỮU THỌ

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đăk Đoa

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 22 tháng 4 năm 1965
  Quê quán: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
  Nơi ở hiện nay: tổ 6, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học tổng hợp sử
  Trình độ chính trị: Cử nhân
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đăk Đoa
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Đăk Đoa
  DĐ:0905045759

 • Article ĐINH THỊ GIANG

  ĐINH THỊ GIANG

  Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 18 tháng 10 năm 1975
  Quê quán: xã Tơ Tung, huyệnKbang, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 4, phườngThống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Bahnar
  Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Đăk Đoa