• Article TRƯỜNG TRUNG TUYẾN

  TRƯỜNG TRUNG TUYẾN

  Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 17 tháng 10 năm 1981
  Quê quán: xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Bahnar
  Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm, Đại học Quản trị kinh doanh 
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Đak Pơ
  DĐ:0898356799

 • Article NGÔ KHẮC NGỌC

  NGÔ KHẮC NGỌC

  Tỉnh ủy viên,Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 08 tháng 9 năm 1970
  Quê quán: xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
  Nơi ở hiện nay: Số 110, đường Lương Định Của, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Tài chính - Ngân hàng
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ Luật
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh  khóa XII: huyện Đak Pơ
  DĐ:0905693899

 • Article HUỲNH THẾ MẠNH

  HUỲNH THẾ MẠNH

  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 13 tháng 6 năm 1966
  Quê quán: xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 97, đường Nguyễn Thái Bình, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Sử - Chính trị, Đại học Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh  khóa XII: huyện Đak Pơ
  DĐ:0982922929