• Article RƠ CHÂM H’PHÍP

  RƠ CHÂM H’PHÍP

  Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Cơ

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 13 tháng 3 năm 1973
  Quê quán: xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: Số 151, đường Võ Thị Sáu, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Cơ
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: X, XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Đức Cơ
  DĐ:0914220063

 • Article PHAN QUANG THÁI

  PHAN QUANG THÁI

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 29 tháng 5 năm 1971
  Quê quán: Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
  Nơi ở hiện nay: Số 50, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng. 
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Đức Cơ

 • Article CHÂU NGỌC TUẤN

  CHÂU NGỌC TUẤN

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1970
  Quê quán: xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 01/8, đường Tuệ Tĩnh, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai 
  Đại điểu Quốc hội khóa XV
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: X,XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Prông
  DĐ:0913494924