• Article TRƯƠNG THẾ VINH

  TRƯƠNG THẾ VINH

  Trưởng phòng Dân tộc huyện Ia Grai

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1972
  Quê quán: xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Y
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc huyện Ia Grai
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Ia Grai
  DĐ:0982009793

 • Article RƠ LAN NGA

  RƠ LAN NGA

  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1974
  Quê quán: Xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
  Nơi ở hiện nay: Số 69, đường Hồ Tùng Mậu, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế Nông lâm
  Lý luận chính trị: Cao cấp. 
  Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Ia Grai

 • Article RƠ CHĂM H’HỒNG

  RƠ CHĂM H’HỒNG

  Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 12 tháng 6 năm 1978
  Quê quán: Xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
  Nơi ở hiện nay: Số 03 Nguyễn Hữu Huân, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học Phân viện báo chí và tuyên truyền ngành Chính trị học - Công tác tư tưởng 
  Lý luận chính trị: Cử nhân
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Ia Grai

 • Article DƯƠNG MAH TIỆP

  DƯƠNG MAH TIỆP

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 26 tháng 4 năm 1971
  Quê quán: Xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
  Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 05, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, ngành Điều tra tội phạm. 
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Ia Grai

 • Article ĐỖ TIẾN ĐÔNG

  ĐỖ TIẾN ĐÔNG

  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  Tóm tắt tiểu sử:

  -Sinh ngày 04 tháng 8 năm 1976
  Quê quán: Xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 
  Nơi ở hiện nay: Số 66, đường Cù Chính Lan, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai. 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Ia Grai