• Article NGUYỄN HỮU TUYẾN

  NGUYỄN HỮU TUYẾN

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1976
  Quê quán: xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 24, đường Lương Thạnh, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học
  Học vị: Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
  Lý luận chính trị: Cử nhân
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Kbang

 • Article HÀ THỊ GIANG THẢO

  HÀ THỊ GIANG THẢO

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch LHTN Việt Nam tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 04 tháng 7 năm 1984
  Quê quán: xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: Số 02/267, đường Trần Phú, tổ dân phố 04, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Bahnar
  Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch LHTN Việt Nam tỉnh.
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Kbang.

 • Article ĐẶNG NGỌC GIÀU

  ĐẶNG NGỌC GIÀU

  Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 11 tháng11 năm 1989
  Quê quán: xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Nông lâm
  Lý luận chính trị: Trung cấp
  Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Kbang