• Article TRẦN VĂN LƯƠNG

  TRẦN VĂN LƯƠNG

  Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Pa

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 04 tháng 4 năm 1986
  Quê quán: Xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 
  Nơi ở hiện nay: Số 173, đường Thống Nhất, tổ dân phố 2, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng
  Lý luận chính trị: Trung cấp
  Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Pa 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Krông Pa

 • Article TÔ VĂN CHÁNH

  TÔ VĂN CHÁNH

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 06 tháng 12 năm 1965
  Quê quán: xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 17, đường Trần Phú, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Krông Pa

 • Article RCOM SA DUYÊN

  RCOM SA DUYÊN

  Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 22 tháng 9 năm 1970
  Quê quán: xã IaMrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp 
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 
  Đại biểu Quốc hội khóa XII
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Krông Pa
  DĐ:0914458355

 • Article RA LAN SONG LINH

  RA LAN SONG LINH

  Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1977
  Quê quán: xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: TDP 5, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, Cử nhân Luật.
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Krông Pa
  DĐ: 0898983607