• Article TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH

  TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH

  Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Yang

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1978
  Quê quán: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Yang 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Mang Yang

 • Article TRẦN ĐÌNH HIỆP

  TRẦN ĐÌNH HIỆP

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mang Yang

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 27 tháng 8 năm 1975
  Quê quán: xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 283/36, đường Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công
  Học hàm,vị: Thạc sỹ 
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mang Yang
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh  khóa XII: huyện Mang Yang

 • Article HỒ VĂN ĐIỀM

  HỒ VĂN ĐIỀM

  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 15 tháng 6 năm 1968
  Quê quán: xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: Số 79, đường Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Bahnar
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Cao đẳng an ninh nhân dân
  Trình độ chính trị: Cử nhân
  Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: IX, X, XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Mang Yang
  DĐ: 0982.212.337