• Article TRẦN THỊ THÚY ANH

  TRẦN THỊ THÚY ANH

  Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Chư Sê.

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 28 tháng 7 năm 1986
  Quê quán: Phường Hoài Thanh Tây, thị xã hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
  Nơi ở hiện nay: Số 15D, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 8, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Bảo vệ thực vật
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ Nông học.
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Dun, huyện Chư Sê.
   Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Sê

 • Article RAH LAN CHUNG

  RAH LAN CHUNG

  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 04 tháng 8 năm 1970
  Quê quán: thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: Số 269/3, đường Phạm Văn Đồng, phường Thồng Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Chính trị
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ Chính trị học
  Trình độ chính trị: Cử nhân
  Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: X,XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Sê
  DĐ: 0905201359

 • Article NGUYỄN HỒNG HÀ

  NGUYỄN HỒNG HÀ

  Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 06 tháng 12 năm 1964
  Quê quán: xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 21, đường Đống Đa, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc
  Học hàm, học vị: Tiến sỹ Kiến trúc
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: IX, XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Sê
  DĐ: 0905880111

 • Article LÊ TUẤN HIỀN

  LÊ TUẤN HIỀN

  Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  -Sinh ngày 26 tháng 02 năm 1970
  Quê quán: thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
  Nơi ở hiện nay: Số 494A, đường Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Sê
  DĐ: 0983932463

 • Article ĐINH QUANG VINH

  ĐINH QUANG VINH

  Linh mục Chính xứ, Giáo xứ Ia H'Lốp, huyện Chư Sê

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 10 tháng 4 năm 1970
  Quê quán: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
  Nơi ở hiện nay: Số 542, đường Hùng Vương, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Thần học Truyền giáo .
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ.
  Chức vụ: Linh mục Chính xứ, Giáo xứ Ia H'Lốp, huyện Chư Sê 
   Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: Huyện Chư Sê