• Article RAH LAN LÂM

  RAH LAN LÂM

  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1966
  Quê quán: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: số 214, đường Trần Phú, tổ dân phố 05, phường Diên Hồng,  thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 10/10
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân, chuyên ngành Trinh sát
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học An ninh và Trật tự xã hội.
  Lý luận chính trị: Cử nhân
  Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: X
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Prông

 • Article RAH LAN H’CHIỂU

  RAH LAN H’CHIỂU

  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Chư Prông

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 09 tháng 12 năm 1973
  Quê quán: xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: tổ 01, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Chư Prông
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: X, XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Prông
  DĐ:0985356777

 • Article NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

  NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

  Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1966
  Quê quán: phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
  Nơi ở hiện nay: Số 45, đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: X,XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Prông 
  DĐ: 0914152362

 • Article ĐỖ ĐÌNH BẰNG

  ĐỖ ĐÌNH BẰNG

  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình Gia Lai, Phó Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Bình An Gia Lai

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1969
  Quê quán: xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
  Nơi ở hiện nay: Số 21, đường Quyết Tiến, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học ngành máy xây dựng 
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ
  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình Gia Lai, Phó Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Bình An Gia Lai 
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Prông
  DĐ: 0903510307

 • Article ĐINH VĂN DŨNG

  ĐINH VĂN DŨNG

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1967
  Quê quán: xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình.
  Nơi ở hiện nay: Số 245C, đường Trường Sơn, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Quân sự, Chỉ huy tham mưu địa phương.
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Prông

 • Article AYUN H’BÚT

  AYUN H’BÚT

  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 25 tháng 10 năm 1970
  Quê quán: xã Buôn Kha, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 
  Nơi ở hiện nay: Số 4/3, đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Dân tộc: Ê Đê
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: IX, X,XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Chư Prông
  DĐ:0914.268.595