• Article Y KHUM

  Y KHUM

  Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Pleiku, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Pleiku.

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 16 tháng 4 năm 1977
  Quê quán: xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế phát triển
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Pleiku, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Pleiku.
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku
  DĐ:0982673050

 • Article VŨ TIẾN ANH

  VŨ TIẾN ANH

  Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 24 tháng 9 năm 1978.
  Quê quán: xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
  Nơi ở hiện nay: Số 46A, đường Trần Quang Khải, tổ dân phố 03, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12.
  Dân tộc: Kinh.
  Trình độ chuyên môn: Đại học cầu đường, Đại học Luật, Đại học Kinh tế.
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố, Thạc sỹ Kinh tế.
  Lý luận chính trị: Cao cấp.
  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh .
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: X, XI.
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku.
  DĐ:0908588596

 • Article VŨ THỊ THU

  VŨ THỊ THU

  Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

  Tóm tắt tiểu sử:

  -Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1977
  Quê quán: Xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
  Nơi ở hiện nay: Số 370/29B, đường Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: Thành phố Pleiku

 • Article VÕ THỊ BẢO NGÂN

  VÕ THỊ BẢO NGÂN

  Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 14 tháng 7 năm 1977
  Quê quán: xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 92, đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: X, XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku
  DĐ:0905824948

 • Article VÕ PHÚC ÁNH

  VÕ PHÚC ÁNH

  UVBTV Thành ủy, PCT TT UBND thành phố Pleiku

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 06 tháng 02 năm 1970
  Quê quán: Xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
  Nơi ở hiện nay: Số 307, đường Sư Vạn Hạnh, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng. 
  Học hàm, học vị: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku.
   Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku

 • Article VÕ ANH TUẤN

  VÕ ANH TUẤN

  Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 22 tháng 9 năm 1976
  Quê quán: phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
  Nơi ở hiện nay: phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Gia Lai.
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Ia Pa
  DĐ:0944445079

 • Article TRỊNH DUY THUÂN

  TRỊNH DUY THUÂN

  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 18 tháng 11 năm 1965
  Quê quán: xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
  Nơi ở hiện nay: Số144, đường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ kinh tế
  Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku
  DĐ:0913459844

 • Article TRẦN PHÚC TRI (Thượng tọa Thích Tâm Mãn)

  TRẦN PHÚC TRI (Thượng tọa Thích Tâm Mãn)

  Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1970
  Quê quán: xã Cửu An, thị xã An  Khê, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: Số 348, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Tôn giáo: Phật giáo; Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Mỹ thuật Phật giáo
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ Mỹ thuật Phật giáo
  Chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai 
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku
  DĐ: 0913773630

 • Article NGUYỄN THỊ TƯỜNG LINH

  NGUYỄN THỊ TƯỜNG LINH

  Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 24 tháng 02 năm 1979
  Quê quán: xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 42A, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hành chính, Thạc sĩ Luật Hiến pháp – Luật Hành chính.
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
  Đại biểu HĐND tỉnh các khóa: X, XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku
  DĐ:0905013488

 • Article HỒ VĂN NIÊN

  HỒ VĂN NIÊN

  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 15 tháng 10 năm 1975
  Quê quán: xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: Số 29A, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Bahnar
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. 
  Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh khóa: X
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku

 • Article ĐỖ THỊ HƯƠNG LAN

  ĐỖ THỊ HƯƠNG LAN

  Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 04 tháng 5 năm 1972
  Quê quán: Thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
  Nơi ở hiện nay: Hẻm 139 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn 
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku
  DĐ: 0983220457

 • Article ĐINH LY AN

  ĐINH LY AN

  Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 01 tháng 11 năm 1975.
  Quê quán: xã Sơn Lang, huyện KBang, tỉnh Gia Lai.                                                                                              
  Nơi ở hiện nay: Số 46A, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
  Dân tộc: Bahnar. 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12.
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sĩ Luật Kinh tế.
  Học hàm, học vị:
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku
  DĐ: 0977990399