STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1 ÔNG THÁI THANH BÌNH ỦY VIÊN BTV TỈNH ỦY, CHỦ NHIỆM UBKT TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN thaithanhbinh-1.jpg
2 BÀ ĐINH LY AN PHÓ TRƯỞNG BAN ba-dinh-ly-an.jpg
3 BÀ NGUYỄN THỊ TƯỜNG LINH PHÓ TRƯỞNG BAN ba-nguyen-thi-tuong-linh.jpg
4 ÔNG NGUYỄN HỮU TUYẾN TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN KBANG, ỦY VIÊN nguyen huu tuyen.jpg
5 ÔNG NGÔ KHẮC NGỌC TỈNH ỦY VIÊN, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, ỦY VIÊN ong-ngo-khac-ngoc.jpg
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
6 ÔNG PHẠM DUY LAM TỈNH ỦY VIÊN, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH,  ỦY VIÊN phamduylam.jpg
7 ÔNG DƯƠNG MAH TIỆP TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN IA GRAI, ỦY VIÊN duongmahtiep-1.jpg
8 ÔNG PHAN QUANG THÁI TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN ĐỨC CƠ, ỦY VIÊN phanquangthai-1.jpg
9 ÔNG LÊ TUẤN HIỀN ĐẠI TÁ, PBT THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH, CHÍNH ỦY BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH, ỦY VIÊN letuanhien-1.jpg