HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, TRƯỞNG BAN ong-nguyen-dinh-phuong.jpg
ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN PHÓ TRƯỞNG BAN ong-nguyen-trung-kien.jpg
ÔNG PHAN VĂN TRUNG TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN KÔNG CHRO, ỦY VIÊN phanvantrung-1.jpg
ÔNG NGUYỄN HOÀNG PHONG TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN PHÚ THIỆN, ỦY VIÊN ong-nguyen-hoang-phong.jpg
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
ÔNG HỒ VĂN ĐIỀM ỦY VIÊN BTV TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH, ỦY VIÊN hovandiem-1.jpg
ÔNG VŨ TIẾN ANH CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH, ỦY VIÊN ong-vu-tien-anh.jpg
ÔNG NGUYỄN HỒNG HÀ TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN CHƯ SÊ, ỦY VIÊN nguyen hong ha.jpg
ĐỖ ĐÌNH BẰNG PCT HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH, CHỦ TỊCH HĐQT CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA LAI, CHỦ TỊCH HĐTV BỆNH VIỆN BÌNH AN GIA LAI, ỦY VIÊN ong-do-dinh-bang.jpg
Y KHUM ỦY VIÊN BTV THÀNH ỦY, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH UBMTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ PLEIKU, ỦY VIÊN c23957f7-efbf-4386-93f0-35532b46103d.jpg