STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1 ÔNG HUỲNH THẾ MẠNH ỦY VIÊN BTV TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH onghuynhthemanh.jpg
2 BÀ VÕ THỊ BẢO NGÂN PHÓ TRƯỞNG BAN ba-vo-thi-bao-ngan.jpg
 
3 ÔNG RA LAN SONG LINH PHÓ TRƯỞNG BAN ralansonglinh-1.jpg
4 ÔNG NGUYỄN MINH TRƯỞNG TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY HUYỆN IA PA, ỦY VIÊN nguyenminhtruong-1.jpg
5 BÀ VŨ THỊ THU PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY, ỦY VIÊN vu-thi-thu.jpg
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
6 ÔNG NGUYỄN HỮU THỌ TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN ĐAK ĐOA, ỦY VIÊN nguyenhuutho-1.jpg
7 ÔNG HUỲNH MINH THUẬN TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN CHƯ PƯH, ỦY VIÊN huynhminhthuan-1.jpg
8 BÀ RA LAN NGA PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, ỦY VIÊN ralannga.jpg
9 ÔNG TRƯƠNG THẾ VINH TRƯỞNG PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN IA GRAI, ỦY VIÊN ong-truong-the-vinh.jpg