> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Ayun Pa và An Khê tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Ayun Pa và An Khê tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

01/04/2021
Ngày 30-3, HĐND thị xã Ayun Pa và HĐND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.
 Tham dự hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) có ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

image001.jpg
Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị xã Ayun Pa khoá XII (nhiệm kỳ 2016-2021). 
 
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND 2 cấp ở Ayun Pa đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Công tác tổ chức kỳ họp, phiên họp, hội nghị giao ban được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Công tác giám sát được triển khai một cách chặt chẽ, nội dung giám sát là những vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm. Công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thực hiện đúng quy chế đề ra…
 
 Ngoài tổng kết hoạt động nhiệm kỳ, hội nghị cũng đã xác định một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian còn lại của HĐND thị xã khoá XII, trong đó có việc phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND thị xã khoá XII (nhiệm kỳ 2016-2021).
 
* Cùng ngày, HĐND thị xã An Khê tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của HĐND thị xã tiếp tục có nhiều đổi mới, đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thị xã đã tổ chức 13 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề; ban hành 133 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 5 năm và hàng năm, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước, quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân phổ dự toán thu chi ngân sách hàng năm…
 
Các nghị quyết của HĐND thị xã được ban hành đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, có tính khả thi, cụ thể hóa được mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, XVII đề ra, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ không có nghị quyết nào của HĐND thị xã bị các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung hoặc phải bãi bỏ.   
 
 Công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã đã tổ chức 49 cuộc giám sát. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Theo đó, đại biểu HĐND thị xã đã tham gia 20 đợt với hơn 600 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, thu hút hơn 13.000 lượt cử tri tham dự với 381 lượt ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan chức năng thị xã.
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận một số vấn đề như: nâng cao vai trò của Thường trực HĐND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của HĐND; nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu HĐND...
 
 image003.jpg
Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND và phục vụ hoạt động HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND thị xã và các xã, phường trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021, chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã từng bước được nâng lên.
 
Công tác ban hành các văn bản, nghị quyết của HĐND đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, sau hội nghị này, Thường trực HĐND thị xã rà soát chương trình hoạt động, chương trình giám sát đã được ban hành từ đầu năm xem những hoạt động nào chưa thực hiện thì tiếp tục chuyển tiếp cho HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND và phục vụ hoạt động HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo baogialai.com.vn

Ayun Pa và An Khê tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

01/04/2021
Ngày 30-3, HĐND thị xã Ayun Pa và HĐND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.
 Tham dự hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) có ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

image001.jpg
Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị xã Ayun Pa khoá XII (nhiệm kỳ 2016-2021). 
 
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND 2 cấp ở Ayun Pa đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Công tác tổ chức kỳ họp, phiên họp, hội nghị giao ban được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Công tác giám sát được triển khai một cách chặt chẽ, nội dung giám sát là những vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm. Công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thực hiện đúng quy chế đề ra…
 
 Ngoài tổng kết hoạt động nhiệm kỳ, hội nghị cũng đã xác định một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian còn lại của HĐND thị xã khoá XII, trong đó có việc phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND thị xã khoá XII (nhiệm kỳ 2016-2021).
 
* Cùng ngày, HĐND thị xã An Khê tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của HĐND thị xã tiếp tục có nhiều đổi mới, đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thị xã đã tổ chức 13 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề; ban hành 133 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 5 năm và hàng năm, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước, quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân phổ dự toán thu chi ngân sách hàng năm…
 
Các nghị quyết của HĐND thị xã được ban hành đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, có tính khả thi, cụ thể hóa được mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, XVII đề ra, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ không có nghị quyết nào của HĐND thị xã bị các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung hoặc phải bãi bỏ.   
 
 Công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã đã tổ chức 49 cuộc giám sát. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Theo đó, đại biểu HĐND thị xã đã tham gia 20 đợt với hơn 600 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, thu hút hơn 13.000 lượt cử tri tham dự với 381 lượt ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan chức năng thị xã.
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận một số vấn đề như: nâng cao vai trò của Thường trực HĐND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của HĐND; nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu HĐND...
 
 image003.jpg
Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND và phục vụ hoạt động HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND thị xã và các xã, phường trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021, chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã từng bước được nâng lên.
 
Công tác ban hành các văn bản, nghị quyết của HĐND đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, sau hội nghị này, Thường trực HĐND thị xã rà soát chương trình hoạt động, chương trình giám sát đã được ban hành từ đầu năm xem những hoạt động nào chưa thực hiện thì tiếp tục chuyển tiếp cho HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND và phục vụ hoạt động HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo baogialai.com.vn