> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Bà Kpui H'Blê được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Kpui H'Blê được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026

03/08/2022
Sáng 2-8, HĐND huyện Chư Sê đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Hồng Hà-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Rah Lan H’Thanh-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ tọa kỳ họp.
 
 Dự kỳ họp có bà Rmah H’Bé Nét-Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện và 33/34 vị đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 image001.jpg
Ông Nguyễn Hồng Hà (bìa phải) và bà Rmah H’Bé Nét (bìa trái) tặng hoa chúc mừng
bà Kpui H'Blê và bà Rah Lan H'Thanh tại kỳ họp. 

Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND huyện tập trung xem xét, quyết định thông qua tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện đề nghị miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐND huyện khóa X; Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện và tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp với tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ các đại biểu HĐND huyện khóa X đã xem xét thông qua các tờ trình và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Rah Lan H’Thanh do được điều động nhận nhiệm vụ khác; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Kpui H'Blê. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Kết quả, bà Kpui H’Blê-Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện đã trúng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo baogialai.com.vn

Bà Kpui H'Blê được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026

03/08/2022
Sáng 2-8, HĐND huyện Chư Sê đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Hồng Hà-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Rah Lan H’Thanh-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ tọa kỳ họp.
 
 Dự kỳ họp có bà Rmah H’Bé Nét-Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện và 33/34 vị đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 image001.jpg
Ông Nguyễn Hồng Hà (bìa phải) và bà Rmah H’Bé Nét (bìa trái) tặng hoa chúc mừng
bà Kpui H'Blê và bà Rah Lan H'Thanh tại kỳ họp. 

Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND huyện tập trung xem xét, quyết định thông qua tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện đề nghị miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐND huyện khóa X; Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện và tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp với tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ các đại biểu HĐND huyện khóa X đã xem xét thông qua các tờ trình và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Rah Lan H’Thanh do được điều động nhận nhiệm vụ khác; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Kpui H'Blê. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Kết quả, bà Kpui H’Blê-Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện đã trúng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo baogialai.com.vn