> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Chư Sê tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chư Sê tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026

28/06/2021
Sáng 28/6/2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

 
image001.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã nghe: Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa X và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, HĐND huyện đã bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chuyên trách và quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND huyện; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

 Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Hà tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Rah Lan H’Thanh trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Rmah H’Bé Nét trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Dương Mạnh Mẫn, Kpui H’BLê tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

HĐND huyện cũng đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
image003.jpg 

 
 
image005.jpg
Một số hình ảnh tại kỳ họp

Tại Kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong năm 2021 và đề nghị giải thể Phòng Y tế huyện.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND huyện đồng chí Nguyễn Hồng Hà kêu gọi toàn thể quân và dân trong huyện phát huy truyền thống cách mạng với tinh thần quyết tâm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2026. Đưa huyện Chư Sê trở thành Thị xã Chư Sê phát triển giàu mạnh về kinh tế, vững về Quốc phòng an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
   
Ngọc Trang
Văn phòng Huyện ủy Chư Sê 

Chư Sê tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026

28/06/2021
Sáng 28/6/2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

 
image001.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã nghe: Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa X và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, HĐND huyện đã bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chuyên trách và quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND huyện; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

 Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Hà tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Rah Lan H’Thanh trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Rmah H’Bé Nét trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Dương Mạnh Mẫn, Kpui H’BLê tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

HĐND huyện cũng đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
image003.jpg 

 
 
image005.jpg
Một số hình ảnh tại kỳ họp

Tại Kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong năm 2021 và đề nghị giải thể Phòng Y tế huyện.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND huyện đồng chí Nguyễn Hồng Hà kêu gọi toàn thể quân và dân trong huyện phát huy truyền thống cách mạng với tinh thần quyết tâm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2026. Đưa huyện Chư Sê trở thành Thị xã Chư Sê phát triển giàu mạnh về kinh tế, vững về Quốc phòng an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
   
Ngọc Trang
Văn phòng Huyện ủy Chư Sê