> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Đại biểu HĐND huyện Kông Chro tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021

Đại biểu HĐND huyện Kông Chro tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/08/2022
Sáng ngày 04/8/2022, ông Nguyễn Đức Hướng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Vũ Đức Tùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, ông Trần Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện (thuộc Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị thị trấn Kông Chro) đã có buổi tiếp xúc cử tri Hội trường UBND thị trấn Kông Chro sau Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
image001.jpg
Đại biểu HĐND huyện thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Bảy,
 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, có hơn 40 cử tri thị trấn Kông Chro tham dự với 04 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan các vấn đề về điện chiếu sáng; cung cấp nước sạch; hỗ trợ trồng cây phân tán; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; đường giao thông nông thôn; vấn đề tảo hôn ... trên địa bàn thị trấn Kông Chro. 

Ông Nguyễn Đức Hướng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và trực tiếp chỉ đạo các ngành giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri./.
                   
      Nguyễn Thị Trâm - Văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro

Đại biểu HĐND huyện Kông Chro tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/08/2022
Sáng ngày 04/8/2022, ông Nguyễn Đức Hướng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Vũ Đức Tùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, ông Trần Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện (thuộc Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị thị trấn Kông Chro) đã có buổi tiếp xúc cử tri Hội trường UBND thị trấn Kông Chro sau Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
image001.jpg
Đại biểu HĐND huyện thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Bảy,
 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, có hơn 40 cử tri thị trấn Kông Chro tham dự với 04 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan các vấn đề về điện chiếu sáng; cung cấp nước sạch; hỗ trợ trồng cây phân tán; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; đường giao thông nông thôn; vấn đề tảo hôn ... trên địa bàn thị trấn Kông Chro. 

Ông Nguyễn Đức Hướng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và trực tiếp chỉ đạo các ngành giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri./.
                   
      Nguyễn Thị Trâm - Văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro