> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ sau Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh kh

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ sau Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/01/2023
Sáng ngày 05/01/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị huyện Đak Pơ gồm các ông: Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến - Phó Trưởng Ban Dân tộc đã tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ sau Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị phía huyện Đak Pơ có: Ông Nguyễn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Trần Thị Phúc Ân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện; Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các đơn vị thuộc tỉnh, trung ương đứng chân trên địa bàn huyện; Thường trực HĐND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và gần 40 cử tri tham dự.

 
image001.png
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ cuối năm); thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) và Kỳ họp thứ Mười Một (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; nghe Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Chín và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh.

Buổi tiếp xúc đã có 08 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Tro bụi nhà máy đường An Khê làm ảnh hưởng đến cuộc sống, môi trường của Nhân dân; khó khăn trong việc triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Dự án 1, dự án 3, dự án 6, dự án 9; chế độ cho cán bộ cấp xã đi học lý luận chính trị và một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và  UBND xã Yang Bắc trả lời cụ thể, được bà con cử tri đồng thuận cao.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bà con cử tri, thể hiện qua các ý kiến mà cử tri phản ánh, kiến nghị; đồng thời đề nghị UBND huyện và các cơ quan có liên quan của huyện, UBND xã Yang Bắc tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, Trung ương, tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ tổng hợp chuyển các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết./.
Phúc Ân

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ sau Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/01/2023
Sáng ngày 05/01/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị huyện Đak Pơ gồm các ông: Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến - Phó Trưởng Ban Dân tộc đã tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ sau Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị phía huyện Đak Pơ có: Ông Nguyễn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Trần Thị Phúc Ân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện; Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các đơn vị thuộc tỉnh, trung ương đứng chân trên địa bàn huyện; Thường trực HĐND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và gần 40 cử tri tham dự.

 
image001.png
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ cuối năm); thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) và Kỳ họp thứ Mười Một (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; nghe Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Chín và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh.

Buổi tiếp xúc đã có 08 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Tro bụi nhà máy đường An Khê làm ảnh hưởng đến cuộc sống, môi trường của Nhân dân; khó khăn trong việc triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Dự án 1, dự án 3, dự án 6, dự án 9; chế độ cho cán bộ cấp xã đi học lý luận chính trị và một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và  UBND xã Yang Bắc trả lời cụ thể, được bà con cử tri đồng thuận cao.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bà con cử tri, thể hiện qua các ý kiến mà cử tri phản ánh, kiến nghị; đồng thời đề nghị UBND huyện và các cơ quan có liên quan của huyện, UBND xã Yang Bắc tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, Trung ương, tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ tổng hợp chuyển các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết./.
Phúc Ân