> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Đak Pơ: HĐND huyện giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trê

Đak Pơ: HĐND huyện giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020

22/11/2022
Chiều 21/11/2022, Đoàn giám sát của HĐND huyện Đak Pơ do ông Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Đak Pơ. Làm việc với Đoàn giám sát có ông Nguyễn Trường - Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới.
 
 
image001.png
Quang cảnh buổi làm việc

Trước khi làm việc với UBND huyện, đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại một số xã trên địa bàn huyện: An Thành, Yang Bắc, Tân An, Ya Hội. Tại các đơn vị được giám sát, đoàn đã nghe lãnh đạo các xã báo cáo kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương; trả lời và làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát yêu cầu. 

Tính đến 2020, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Đak Pơ có 04/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện hoàn thành được 05/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định, bao gồm các tiêu chí: 3, 4, 6, 8, 9. Các tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 1- Quy hoạch; tiêu chí số 2 - Giao thông; tiêu chí số 5 - Y tế, Văn hóa, Giáo dục; tiêu chí số 7 - Môi trường. Đối với xã Ya Hội (xã đặc biệt khó khăn của huyện) là một 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt được 32,72 triệu đồng/người/năm (trong khi theo quy định hiện nay là 44 triệu đồng/người/năm).

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh rằng: Việc xây dựng nông thôn mới là một quá trình thực hiện thường xuyên, liên tục; địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất những giải pháp thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, sát với thực tiễn; huy động các nguồn lực hỗ trợ, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện và đảm bảo sự ổn định, bền vững các tiêu chí. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, xã phải chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất; gắn với bản sắc văn hóa, cải thiện môi trường cho người dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương... Các kiến nghị của các đơn vị chịu sự giám sát được Đoàn giám sát tổng hợp, gởi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo quy định./.
Phúc Ân

Đak Pơ: HĐND huyện giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020

22/11/2022
Chiều 21/11/2022, Đoàn giám sát của HĐND huyện Đak Pơ do ông Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Đak Pơ. Làm việc với Đoàn giám sát có ông Nguyễn Trường - Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới.
 
 
image001.png
Quang cảnh buổi làm việc

Trước khi làm việc với UBND huyện, đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại một số xã trên địa bàn huyện: An Thành, Yang Bắc, Tân An, Ya Hội. Tại các đơn vị được giám sát, đoàn đã nghe lãnh đạo các xã báo cáo kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương; trả lời và làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát yêu cầu. 

Tính đến 2020, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Đak Pơ có 04/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện hoàn thành được 05/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định, bao gồm các tiêu chí: 3, 4, 6, 8, 9. Các tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 1- Quy hoạch; tiêu chí số 2 - Giao thông; tiêu chí số 5 - Y tế, Văn hóa, Giáo dục; tiêu chí số 7 - Môi trường. Đối với xã Ya Hội (xã đặc biệt khó khăn của huyện) là một 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt được 32,72 triệu đồng/người/năm (trong khi theo quy định hiện nay là 44 triệu đồng/người/năm).

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh rằng: Việc xây dựng nông thôn mới là một quá trình thực hiện thường xuyên, liên tục; địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất những giải pháp thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, sát với thực tiễn; huy động các nguồn lực hỗ trợ, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện và đảm bảo sự ổn định, bền vững các tiêu chí. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, xã phải chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất; gắn với bản sắc văn hóa, cải thiện môi trường cho người dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương... Các kiến nghị của các đơn vị chịu sự giám sát được Đoàn giám sát tổng hợp, gởi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo quy định./.
Phúc Ân