> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Đak Pơ: Hơn 155,7 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Đak Pơ: Hơn 155,7 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2021-2025

21/03/2022
Chiều 18-3, HĐND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) để xem xét, điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa IV và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc.
 
image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp. 
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua các tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án từ nguồn ngân sách huyện; tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện.

Theo đó, qua xem xét các tờ trình, thảo luận, đóng góp ý kiến, 100% đại biểu biểu quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện, bao gồm 42 dự án xây dựng cơ bản và 1 dự án quy hoạch với tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư hơn 155,7 tỷ đồng.

Kỳ họp lần này cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc vì chuyển công tác khác.
Theo baogialai.com.vn

Đak Pơ: Hơn 155,7 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2021-2025

21/03/2022
Chiều 18-3, HĐND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) để xem xét, điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa IV và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc.
 
image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp. 
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua các tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án từ nguồn ngân sách huyện; tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện.

Theo đó, qua xem xét các tờ trình, thảo luận, đóng góp ý kiến, 100% đại biểu biểu quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện, bao gồm 42 dự án xây dựng cơ bản và 1 dự án quy hoạch với tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư hơn 155,7 tỷ đồng.

Kỳ họp lần này cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc vì chuyển công tác khác.
Theo baogialai.com.vn