> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Đak Pơ: Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Đak Pơ: Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

06/11/2022
Ngày 04/11/2022, Thường trực HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thành Công - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ Tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
image001.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu nghe Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội nghị cũng đã giành thời gian để các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, thời gian tới Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND 02 cấp huyện và xã cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung: Phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và các công việc phát sinh đột xuất (nếu có). Đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp; Thường trực HĐND, các Ban HĐND cần tăng cường nghiên cứu văn bản, tự học hỏi để bổ sung kiến thức, kỹ năng từ đó nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra của các Ban HĐND; nâng cao chất lượng công tác giám sát. Đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò của đại biểu HÐND. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Tham gia các kỳ họp, hội nghị, các đợt tập huấn do Thường trực HĐND tỉnh, huyện tổ chức để nâng cao nghiệp vụ./.
Phúc Ân

Đak Pơ: Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

06/11/2022
Ngày 04/11/2022, Thường trực HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thành Công - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ Tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
image001.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu nghe Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội nghị cũng đã giành thời gian để các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, thời gian tới Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND 02 cấp huyện và xã cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung: Phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và các công việc phát sinh đột xuất (nếu có). Đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp; Thường trực HĐND, các Ban HĐND cần tăng cường nghiên cứu văn bản, tự học hỏi để bổ sung kiến thức, kỹ năng từ đó nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra của các Ban HĐND; nâng cao chất lượng công tác giám sát. Đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò của đại biểu HÐND. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Tham gia các kỳ họp, hội nghị, các đợt tập huấn do Thường trực HĐND tỉnh, huyện tổ chức để nâng cao nghiệp vụ./.
Phúc Ân