> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Đak Pơ phấn đấu cuối năm 2021 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đak Pơ phấn đấu cuối năm 2021 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

20/08/2021
Ngày 18 và 19-8, HĐND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2021.

 
image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp. 
 
6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND và đồng thuận của Nhân dân, kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Đến cuối tháng 6-2021, toàn huyện gieo trồng được hơn 10.749 ha cây trồng các loại, đạt 68,58% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, theo giá hiện hành đạt hơn 230 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch, bằng 118,6% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước được hơn 14,1 tỷ đồng, đạt 51,01% so với dự toán tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, phấn đấu đến cuối năm 2021, xã Tân An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, thông tin-truyền thông, giải quyết việc làm có chuyển biến rõ rệt; thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, các vấn đề bức xúc trong xã hội được quan tâm giải quyết. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: rà soát, đánh giá hiệu quả của các chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện; tăng cường giải pháp, khuyến khích người dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phòng-chống hạn cho cây trồng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch cấp xã đảm bảo theo lộ trình; tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền, quản lý, giám sát trong Nhân dân về công tác phòng-chống dịch Covid-19; đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; bố trí sắp xếp giáo viên dạy môn tin học và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại các trường học…
 
Cũng tại kỳ họp, Đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua 11 Nghị quyết quan trọng.
Theo baogialai.com.vn

Đak Pơ phấn đấu cuối năm 2021 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

20/08/2021
Ngày 18 và 19-8, HĐND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2021.

 
image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp. 
 
6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND và đồng thuận của Nhân dân, kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Đến cuối tháng 6-2021, toàn huyện gieo trồng được hơn 10.749 ha cây trồng các loại, đạt 68,58% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, theo giá hiện hành đạt hơn 230 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch, bằng 118,6% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước được hơn 14,1 tỷ đồng, đạt 51,01% so với dự toán tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, phấn đấu đến cuối năm 2021, xã Tân An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, thông tin-truyền thông, giải quyết việc làm có chuyển biến rõ rệt; thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, các vấn đề bức xúc trong xã hội được quan tâm giải quyết. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: rà soát, đánh giá hiệu quả của các chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện; tăng cường giải pháp, khuyến khích người dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phòng-chống hạn cho cây trồng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch cấp xã đảm bảo theo lộ trình; tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền, quản lý, giám sát trong Nhân dân về công tác phòng-chống dịch Covid-19; đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; bố trí sắp xếp giáo viên dạy môn tin học và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại các trường học…
 
Cũng tại kỳ họp, Đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua 11 Nghị quyết quan trọng.
Theo baogialai.com.vn