> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Đak Pơ tổ chức phiên họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện

Đak Pơ tổ chức phiên họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08/05/2023
Chiều ngày 08/5/2023, Thường trực HĐND huyện Đak Pơ đã tổ chức phiên họp thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
 
 quang-canh.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) sẽ diễn ra vào ngày 16/5/2023. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định: Điều chỉnh chủ trương đầu tư và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách huyện; giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) từ nguồn ngân sách huyện; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện ba chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023; miễn nhiệm chức danh thành viên UBND thuộc thẩm quyền HĐND huyện.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện làm thư ký Kỳ họp, nhân bản và gửi tài liệu đến các vị đại biểu HĐND huyện, thực hiện việc đăng tải tài liệu kỳ họp lên trang thông tin điện tử huyện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra đúng quy định của pháp luật./.
       
  Phúc Ân

Đak Pơ tổ chức phiên họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08/05/2023
Chiều ngày 08/5/2023, Thường trực HĐND huyện Đak Pơ đã tổ chức phiên họp thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
 
 quang-canh.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) sẽ diễn ra vào ngày 16/5/2023. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định: Điều chỉnh chủ trương đầu tư và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn ngân sách huyện; giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) từ nguồn ngân sách huyện; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện ba chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023; miễn nhiệm chức danh thành viên UBND thuộc thẩm quyền HĐND huyện.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện làm thư ký Kỳ họp, nhân bản và gửi tài liệu đến các vị đại biểu HĐND huyện, thực hiện việc đăng tải tài liệu kỳ họp lên trang thông tin điện tử huyện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra đúng quy định của pháp luật./.
       
  Phúc Ân