> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Giám sát công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

Giám sát công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

23/11/2016
Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-HĐND ban hành kèm theo Kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, từ ngày 08/11/2016 đến ngày 23/11/2016, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát “công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2012 đến tháng 9/2016)” tại: Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Kbang, Trung tâm dạy nghề Chư Sê, Trường Trung cấp nghề Ayun Pa, Trường Trung cấp nghề 15, Trường Cao đẳng nghề số 21, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai, UBND huyện Chư Sê, Kbang, thị xã Ayun Pa và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có 19 cơ sở dạy nghề, trong đó: 17 cơ sở dạy nghề công lập (gồm: 02 trường Cao đẳng nghề, 03 Trường Trung cấp nghề, 03 Trung tâm dạy nghề, 04 Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên và 05 cơ sở khác dạy nghề) và 02 cơ sở dạy nghề ngoài công lập. Các cơ sở dạy nghề đứng chân trên  10/17 huyện, thị xã, thành phố.

Từ năm 2012 đến tháng 9/2016 đã đào tạo cho: 62.717 người, trong đó: Cao đẳng nghề: 1.202 người; Trung cấp nghề: 3.349 người; Sơ cấp nghề: 30.608 người (chủ yếu là đào tạo lái xe); Dạy nghề thường xuyên cho lao động nông thôn dưới 3 tháng: 27.558 người. Từ đó đã nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 24% năm 2012 lên 29,2% năm 2015, dự kiến đạt 30,4% năm 2016

Dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, từ 2012-2015 toàn tỉnh đã dạy nghề cho 25.485 lao động (trong đó 22.522 DTTS), có 24.054 lao động được cấp chứng chỉ học nghề và 17.531 người có việc làm, tự tạo việc làm ổn định đạt 72%, trong đó dạy nghề phi nông nghiệp 6.857 lao động chiếm 27%, nghề nông nghiệp 18.628 lao động chiếm 73%; 09 tháng năm 2016 đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 1.268 lao động.

Về giải quyết việc làm: Từ 2012 đến tháng 9/2016 đã có 116.695 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có 48.328 DTTS; xuất khẩu lao động 6.389 người.

DSC06536.JPG
Ông Dương Văn Tuấn, Trưởng Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
          phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH

Phát biểu tại buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ông Dương Văn Tuấn, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội  HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát lại các ngành - nghề đào tạo cho lao động nông thôn và nhu cầu thực tế của các cơ sở sử dụng lao động, kết hợp với việc nghiên cứu phát triển đào tạo đa dạng các loại ngành nghề để tham mưu UBND tỉnh bổ sung danh mục ngành nghề đào tạo; tăng cường công tác tư vấn chọn học ngành nghề phù hợp cho người lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh;

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ kiến nghị những vấn đề có liên quan đến Trung ương, UBND tỉnh để thực hiện tốt công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.
                                                                                                TH:Q. Vinh

Giám sát công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

23/11/2016
Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-HĐND ban hành kèm theo Kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, từ ngày 08/11/2016 đến ngày 23/11/2016, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát “công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2012 đến tháng 9/2016)” tại: Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Kbang, Trung tâm dạy nghề Chư Sê, Trường Trung cấp nghề Ayun Pa, Trường Trung cấp nghề 15, Trường Cao đẳng nghề số 21, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai, UBND huyện Chư Sê, Kbang, thị xã Ayun Pa và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có 19 cơ sở dạy nghề, trong đó: 17 cơ sở dạy nghề công lập (gồm: 02 trường Cao đẳng nghề, 03 Trường Trung cấp nghề, 03 Trung tâm dạy nghề, 04 Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên và 05 cơ sở khác dạy nghề) và 02 cơ sở dạy nghề ngoài công lập. Các cơ sở dạy nghề đứng chân trên  10/17 huyện, thị xã, thành phố.

Từ năm 2012 đến tháng 9/2016 đã đào tạo cho: 62.717 người, trong đó: Cao đẳng nghề: 1.202 người; Trung cấp nghề: 3.349 người; Sơ cấp nghề: 30.608 người (chủ yếu là đào tạo lái xe); Dạy nghề thường xuyên cho lao động nông thôn dưới 3 tháng: 27.558 người. Từ đó đã nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 24% năm 2012 lên 29,2% năm 2015, dự kiến đạt 30,4% năm 2016

Dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, từ 2012-2015 toàn tỉnh đã dạy nghề cho 25.485 lao động (trong đó 22.522 DTTS), có 24.054 lao động được cấp chứng chỉ học nghề và 17.531 người có việc làm, tự tạo việc làm ổn định đạt 72%, trong đó dạy nghề phi nông nghiệp 6.857 lao động chiếm 27%, nghề nông nghiệp 18.628 lao động chiếm 73%; 09 tháng năm 2016 đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 1.268 lao động.

Về giải quyết việc làm: Từ 2012 đến tháng 9/2016 đã có 116.695 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có 48.328 DTTS; xuất khẩu lao động 6.389 người.

DSC06536.JPG
Ông Dương Văn Tuấn, Trưởng Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
          phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH

Phát biểu tại buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ông Dương Văn Tuấn, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội  HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát lại các ngành - nghề đào tạo cho lao động nông thôn và nhu cầu thực tế của các cơ sở sử dụng lao động, kết hợp với việc nghiên cứu phát triển đào tạo đa dạng các loại ngành nghề để tham mưu UBND tỉnh bổ sung danh mục ngành nghề đào tạo; tăng cường công tác tư vấn chọn học ngành nghề phù hợp cho người lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh;

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ kiến nghị những vấn đề có liên quan đến Trung ương, UBND tỉnh để thực hiện tốt công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.
                                                                                                TH:Q. Vinh