> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND huyện Chư Păh tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HĐND huyện Chư Păh tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

19/07/2022
HĐND huyện Chư Păh tổ chức thành công Kỳ họp thứ Sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; tham dự kỳ họp có 34/35 vị đại biểu HĐND huyện và 60 đại biểu khách mời đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
 
z3578287687818_3a7c2d95446ff4c0fe46ab062f23b5eb.jpg
Chủ tọa điều hành Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét các báo cáo: Tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; các Báo cáo của UBND huyện về tình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác  thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện. HĐND đã xem xét kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tư và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa VI; Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện năm 2021. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện.
 
9.jpg
Quang cảnh kỳ họp

HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện, các phòng, ban, ngành của huyện, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện nên kinh tế của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Tại kỳ họp có 26 ý kiến thảo luận tại tổ và 09 ý kiến thảo luận chung tại Hội trường. Qua các ý kiến thảo luận HĐND huyện đề nghị UBND tăng cường chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 đã được HĐND huyện thông qua.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 của HĐND huyện; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê chuẩn điều chính quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021 và nghị quyết phê chuẩn kinh phí bổ sung ngoài dự toán 6 tháng đầu năm 2022./.
Nguyễn Huân

HĐND huyện Chư Păh tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

19/07/2022
HĐND huyện Chư Păh tổ chức thành công Kỳ họp thứ Sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; tham dự kỳ họp có 34/35 vị đại biểu HĐND huyện và 60 đại biểu khách mời đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
 
z3578287687818_3a7c2d95446ff4c0fe46ab062f23b5eb.jpg
Chủ tọa điều hành Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét các báo cáo: Tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; các Báo cáo của UBND huyện về tình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác  thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện. HĐND đã xem xét kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tư và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa VI; Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện năm 2021. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện.
 
9.jpg
Quang cảnh kỳ họp

HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện, các phòng, ban, ngành của huyện, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện nên kinh tế của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Tại kỳ họp có 26 ý kiến thảo luận tại tổ và 09 ý kiến thảo luận chung tại Hội trường. Qua các ý kiến thảo luận HĐND huyện đề nghị UBND tăng cường chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 đã được HĐND huyện thông qua.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết: Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 của HĐND huyện; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê chuẩn điều chính quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021 và nghị quyết phê chuẩn kinh phí bổ sung ngoài dự toán 6 tháng đầu năm 2022./.
Nguyễn Huân