> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND huyện Chư Prông tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HĐND huyện Chư Prông tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

20/07/2022
HĐND huyện Chư Prông tổ chức kỳ họp thứ Sáu, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; tham dự kỳ họp có 32/35 vị đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Chư Prông và 80 đại biểu khách mời đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 
 
 
KY-6CHU-PRONG.jpg
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét các báo cáo của Thưòng trực HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện; Báo cáo của các cơ quan tư pháp; Báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình thu, chi ngân sách; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các Kỳ họp của HĐND huyện chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện. 
 
 z3582524319442_6762e82c5dcbc03aee7a8374c0a37602.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Các đại biểu HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu quan trọng về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện giữ vững, ổn định. Hoạt động của HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện ngày càng đổi mới, sâu sát, hiệu quả tạo tiền để cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn, phân tích nguyên nhân, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, nhất là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách, đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết tốt các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các vị đại biểu HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và 18 Nghị quyết quan trọng khác theo đúng quy định./.
Thanh Ngọc

HĐND huyện Chư Prông tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

20/07/2022
HĐND huyện Chư Prông tổ chức kỳ họp thứ Sáu, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; tham dự kỳ họp có 32/35 vị đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Chư Prông và 80 đại biểu khách mời đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 
 
 
KY-6CHU-PRONG.jpg
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét các báo cáo của Thưòng trực HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện; Báo cáo của các cơ quan tư pháp; Báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình thu, chi ngân sách; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các Kỳ họp của HĐND huyện chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện. 
 
 z3582524319442_6762e82c5dcbc03aee7a8374c0a37602.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Các đại biểu HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu quan trọng về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện giữ vững, ổn định. Hoạt động của HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện ngày càng đổi mới, sâu sát, hiệu quả tạo tiền để cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn, phân tích nguyên nhân, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, nhất là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách, đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết tốt các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các vị đại biểu HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và 18 Nghị quyết quan trọng khác theo đúng quy định./.
Thanh Ngọc