> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND huyện Chư Pưh tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND huyện Chư Pưh tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

02/07/2021
Sáng ngày 01/7/2021, HĐND huyện Chư Pưh tổ chức kỳ họp thứ Nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; tham dự kỳ họp có đồng chí Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Chư Pưh.
 
Tại Kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện đã nghe Ủy ban bầu cử HĐND huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện, báo cáo kết quả xác nhận tư cách 35 đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND huyện; theo đó: Ông Huỳnh Minh Thuận-TUV, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, ông Vũ Văn Hường - UVBTV Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Quang Thái- Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Minh Tứ - UVBTV Huyện ủy, ông Siu Y Bé - Huyện ủy viên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.
 
z2586897490353_6e938b47f41d986ba6eedd669c81551f.jpg
Đ/c Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đ/c Huỳnh Minh Thuận
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. 

Kỳ họp cũng tiến hành thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện, Bầu Trưởng ban, Phó trưởng các Ban: Kinh tế-Xã Hội, Pháp chế, Dân tộc, bầu thành viên UBND huyện và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; các đại biểu HĐND huyện nghe UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, HĐND huyện đã thông qua nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện.
 
z2586883335556_d18af06710a6212b4f5f0b494d3356a5.jpg

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đúng luật định, Kỳ họp thứ Nhất, khóa X, HĐND huyện Chư Pưh đã thành công tốt đẹp./.
Thanh Ngọc

HĐND huyện Chư Pưh tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

02/07/2021
Sáng ngày 01/7/2021, HĐND huyện Chư Pưh tổ chức kỳ họp thứ Nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; tham dự kỳ họp có đồng chí Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Chư Pưh.
 
Tại Kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện đã nghe Ủy ban bầu cử HĐND huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện, báo cáo kết quả xác nhận tư cách 35 đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND huyện; theo đó: Ông Huỳnh Minh Thuận-TUV, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, ông Vũ Văn Hường - UVBTV Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Quang Thái- Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Minh Tứ - UVBTV Huyện ủy, ông Siu Y Bé - Huyện ủy viên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.
 
z2586897490353_6e938b47f41d986ba6eedd669c81551f.jpg
Đ/c Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đ/c Huỳnh Minh Thuận
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. 

Kỳ họp cũng tiến hành thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện, Bầu Trưởng ban, Phó trưởng các Ban: Kinh tế-Xã Hội, Pháp chế, Dân tộc, bầu thành viên UBND huyện và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; các đại biểu HĐND huyện nghe UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, HĐND huyện đã thông qua nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện.
 
z2586883335556_d18af06710a6212b4f5f0b494d3356a5.jpg

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đúng luật định, Kỳ họp thứ Nhất, khóa X, HĐND huyện Chư Pưh đã thành công tốt đẹp./.
Thanh Ngọc