> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND huyện Đức Cơ tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

HĐND huyện Đức Cơ tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

29/07/2021
HĐND huyện Đức Cơ vừa tổ chức kỳ họp thứ Hai khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự kỳ họp có 34/35 đại biểu HĐND huyện và 35 đại biểu khách mời. Tại kỳ họp, sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện và các báo cáo thuộc lĩnh vực tư pháp; Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Các vị đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận và thống nhất đánh giá.
z2647172424163_50407f4ec78567cac40440e0c9c39611.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc của huyện, nên đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, đó là: Bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến việc chăn nuôi của Nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn gặp nhiều vướng mắc; công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm tra cần phải khắc phục..

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2021, HĐND huyện bổ sung và nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trong 6 tháng cuối năm đó là:

 Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19; đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và an sinh xã hội. Xây dựng nghị quyết chuyên đề về các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp; tích cực chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để hình thành các mô hình liên kết sản xuất đối với các sản phẩm chủ lực của huyện (cà phê, hạt điều, cây ăn quả). Chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ Nhân dân phòng, chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục và bệnh lở mồm long móng trâu, bò. Tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp, nhất là các trường hợp mua bán cây giống lưu động. Triển khai công tác trồng rừng, cây phân tán năm 2021 đảm bảo kế hoạch được giao. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành các nội dung, tiêu chí đã đề ra. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý đất đai, quản lý quy hoạch và trật tự đô thị. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để khai giảng năm học mới...

Các đại biểu HĐND tham dự kỳ họp đã thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 28 nghị quyết; trong đó có 21 Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện./.
Nguyễn Hữu

HĐND huyện Đức Cơ tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

29/07/2021
HĐND huyện Đức Cơ vừa tổ chức kỳ họp thứ Hai khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự kỳ họp có 34/35 đại biểu HĐND huyện và 35 đại biểu khách mời. Tại kỳ họp, sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện và các báo cáo thuộc lĩnh vực tư pháp; Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Các vị đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận và thống nhất đánh giá.
z2647172424163_50407f4ec78567cac40440e0c9c39611.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc của huyện, nên đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, đó là: Bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến việc chăn nuôi của Nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn gặp nhiều vướng mắc; công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm tra cần phải khắc phục..

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2021, HĐND huyện bổ sung và nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trong 6 tháng cuối năm đó là:

 Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19; đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và an sinh xã hội. Xây dựng nghị quyết chuyên đề về các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp; tích cực chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để hình thành các mô hình liên kết sản xuất đối với các sản phẩm chủ lực của huyện (cà phê, hạt điều, cây ăn quả). Chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ Nhân dân phòng, chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục và bệnh lở mồm long móng trâu, bò. Tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp, nhất là các trường hợp mua bán cây giống lưu động. Triển khai công tác trồng rừng, cây phân tán năm 2021 đảm bảo kế hoạch được giao. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành các nội dung, tiêu chí đã đề ra. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý đất đai, quản lý quy hoạch và trật tự đô thị. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để khai giảng năm học mới...

Các đại biểu HĐND tham dự kỳ họp đã thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 28 nghị quyết; trong đó có 21 Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện./.
Nguyễn Hữu