> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/06/2022
Sáng ngày 14/6/2022, Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí  Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Đức Hướng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có 28/32 vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Tại Kỳ họp, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã trình bày Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/12/2021.
 
image001.jpg
Ông Trịnh Minh Dương - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết

Sau khi Ban Kinh tế - Xã Hội Hội đồng nhân dân huyện trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân huyện trình tại Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận và biểu quyết thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, như sau:

Đất nông nghiệp 133.053,49 ha (theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/12/2021) nay điều chỉnh thành 136.472,81 ha.

Đất phi nông nghiệp 8.338,34 ha (theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/12/2021) nay điều chỉnh thành 5.042,23 ha.

Đất chưa sử dụng 2.578,74 ha (theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/12/2021) nay điều chỉnh thành 2.455,53 ha.

Kết luận kỳ họp, ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro nhấn mạnh: “Sau Kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua đảm bảo đúng quy định”./.

Nguyễn Thị Trâm
Văn phòng HĐND và UBND huyện Kông Chro

HĐND huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/06/2022
Sáng ngày 14/6/2022, Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí  Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Đức Hướng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có 28/32 vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Tại Kỳ họp, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã trình bày Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/12/2021.
 
image001.jpg
Ông Trịnh Minh Dương - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết

Sau khi Ban Kinh tế - Xã Hội Hội đồng nhân dân huyện trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân huyện trình tại Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận và biểu quyết thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, như sau:

Đất nông nghiệp 133.053,49 ha (theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/12/2021) nay điều chỉnh thành 136.472,81 ha.

Đất phi nông nghiệp 8.338,34 ha (theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/12/2021) nay điều chỉnh thành 5.042,23 ha.

Đất chưa sử dụng 2.578,74 ha (theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/12/2021) nay điều chỉnh thành 2.455,53 ha.

Kết luận kỳ họp, ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro nhấn mạnh: “Sau Kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện biểu quyết thông qua đảm bảo đúng quy định”./.

Nguyễn Thị Trâm
Văn phòng HĐND và UBND huyện Kông Chro