> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND huyện Kông Chro tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề), HĐND huyện khóa VII, nhiệm

HĐND huyện Kông Chro tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề), HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

10/05/2023
Ngày 10/5/2023, HĐND huyện Kông Chro khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề), để xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.
 
image001.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết, gồm các nội dung: Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi năm 2023; Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh giảm và thời gian khởi công hoàn thành Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và điều chỉnh tăng Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc đề nghị thông qua điều chỉnh dự toán chi đã giao từ đầu năm 2023 cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Nghị quyết về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Phú (nối tiếp đoạn vỉa hè đã có đến đường Kpă Klơng); Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Nguyễn Du; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Huyện ủy Kông Chro; Hạng mục: Nhà làm việc Ban Tổ chức và các hạng mục phụ; Nghị quyết về việc thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện; Nghị quyết về việc thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách huyện; Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Sáu, nguyên Trưởng phòng Tư pháp do nghỉ hưu theo quy định.
 
image003.jpg
Ông Phan Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Phan Văn Trung nhấn mạnh: Đề nghị UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các hạng mục Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bào DTTS  theo quy định; thực hiện các thủ tục, hồ sơ đầu tư các dự án đã được HĐND huyện phê duyệt tại kỳ họp này theo trình tự, thủ tục, đảm bảo luật định; đồng thời, chỉ đạo các ngành, các xã tập trung triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định hiện hành.

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề), HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.
Đỗ Xuân Hùng

HĐND huyện Kông Chro tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề), HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

10/05/2023
Ngày 10/5/2023, HĐND huyện Kông Chro khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề), để xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.
 
image001.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết, gồm các nội dung: Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi năm 2023; Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh giảm và thời gian khởi công hoàn thành Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và điều chỉnh tăng Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc đề nghị thông qua điều chỉnh dự toán chi đã giao từ đầu năm 2023 cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Nghị quyết về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Phú (nối tiếp đoạn vỉa hè đã có đến đường Kpă Klơng); Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Nguyễn Du; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Huyện ủy Kông Chro; Hạng mục: Nhà làm việc Ban Tổ chức và các hạng mục phụ; Nghị quyết về việc thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện; Nghị quyết về việc thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách huyện; Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Sáu, nguyên Trưởng phòng Tư pháp do nghỉ hưu theo quy định.
 
image003.jpg
Ông Phan Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Phan Văn Trung nhấn mạnh: Đề nghị UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các hạng mục Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bào DTTS  theo quy định; thực hiện các thủ tục, hồ sơ đầu tư các dự án đã được HĐND huyện phê duyệt tại kỳ họp này theo trình tự, thủ tục, đảm bảo luật định; đồng thời, chỉ đạo các ngành, các xã tập trung triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định hiện hành.

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề), HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.
Đỗ Xuân Hùng