> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND huyện Krông Pa tổ chức Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND huyện Krông Pa tổ chức Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16/07/2022
Ngày 14/7/2022, HĐND huyện Krông Pa đã tổ chức Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Kỳ họp có 33/35 đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, đại biểu đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của huyện. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, bà Ayun H’Bút -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự và phát biểu tại kỳ họp.
 
image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp HĐND huyện xem xét, quyết định đối với 31 nội dung do các cơ quan có liên quan trình tại kỳ họp. Trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đảm bảo so với kế hoạch đề ra, tổng giá trị sản xuất trên 2.700 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 789 tỷ đồng; tổng thu nhân sách nhà nước đạt trên 21 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện là hơn 103 tỷ đồng, bố trí cho 45 dự án công trình; khối lượng thực hiện trên 27 tỷ đồng, giải ngân đạt 26,2% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là công tác tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 được triển khai quyết liệt. An ninh - quốc phòng được giữ vững, ổn định; tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông và tai nạn khác được kiềm chế,…

Đồng thời, các đại biểu xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan liên quan và các báo cáo về tài chính; về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật,...

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Song xác định nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 hết sức nặng nề, là giai đoạn quan trọng, nước rút nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022 và còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn do tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc tăng giá năng lượng, giá nguyên, vật liệu,...Do đó, đề nghị các vị đại biểu nêu cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc, thảo luận những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đề ra những giải pháp thiết thực, căn bản và những định hướng cụ thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua 08 nghị quyết với sự nhất trí cao của các đại biểu HĐND huyện./.
Bùi Thị Tâm

HĐND huyện Krông Pa tổ chức Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16/07/2022
Ngày 14/7/2022, HĐND huyện Krông Pa đã tổ chức Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Kỳ họp có 33/35 đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, đại biểu đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của huyện. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, bà Ayun H’Bút -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự và phát biểu tại kỳ họp.
 
image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp HĐND huyện xem xét, quyết định đối với 31 nội dung do các cơ quan có liên quan trình tại kỳ họp. Trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đảm bảo so với kế hoạch đề ra, tổng giá trị sản xuất trên 2.700 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 789 tỷ đồng; tổng thu nhân sách nhà nước đạt trên 21 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện là hơn 103 tỷ đồng, bố trí cho 45 dự án công trình; khối lượng thực hiện trên 27 tỷ đồng, giải ngân đạt 26,2% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là công tác tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 được triển khai quyết liệt. An ninh - quốc phòng được giữ vững, ổn định; tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông và tai nạn khác được kiềm chế,…

Đồng thời, các đại biểu xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan liên quan và các báo cáo về tài chính; về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật,...

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Song xác định nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 hết sức nặng nề, là giai đoạn quan trọng, nước rút nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022 và còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn do tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc tăng giá năng lượng, giá nguyên, vật liệu,...Do đó, đề nghị các vị đại biểu nêu cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc, thảo luận những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đề ra những giải pháp thiết thực, căn bản và những định hướng cụ thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua 08 nghị quyết với sự nhất trí cao của các đại biểu HĐND huyện./.
Bùi Thị Tâm