> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND thị xã Ayun Pa tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HĐND thị xã Ayun Pa tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 – 2026.

25/04/2022
Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa vừa tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để quyết định một số nội dung, công việc thuộc thẩm quyền. Chủ tọa kỳ họp do đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Mai Thế Phụng - UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; tham dự kỳ họp có 26 vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và 17 đại biểu khách mời gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam, thành viên Ủy ban nhân dân và các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân thị xã.
 
z3367375239676_0d1d8100d8266a1b877440c2ea158a65.jpg
Đ/c Trần Quốc Khánh - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khai mạc Kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã thảo luận và biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa mở rộng kênh tưới, tiêu xứ đồng 1 phường Hoà Bình; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa, mở rộng gia cố kênh N25-A8 phường Hòa Bình; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hê thống mương thoát nước dọc, san nền cục bộ Nghĩa trang nhân dân thị xã; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống mương thoát nước dọc đoạn trước trường THCS Phạm Hồng Thái qua tỉnh lộ 668; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bãi đỗ xe trên đường Nguyễn Viết Xuân; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên sinh thái thị xã Ayun Pa; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; và Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã Ayun Pa. 
 
z3367375187164_2e5f8c9be41a6bb849939efef76989d2.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã đã diễn ra trong thời gian 01 buổi và đảm bảo đúng luật định./.
 
          Nguyễn Huân

HĐND thị xã Ayun Pa tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 – 2026.

25/04/2022
Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa vừa tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để quyết định một số nội dung, công việc thuộc thẩm quyền. Chủ tọa kỳ họp do đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Mai Thế Phụng - UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; tham dự kỳ họp có 26 vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và 17 đại biểu khách mời gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam, thành viên Ủy ban nhân dân và các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân thị xã.
 
z3367375239676_0d1d8100d8266a1b877440c2ea158a65.jpg
Đ/c Trần Quốc Khánh - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khai mạc Kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã thảo luận và biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa mở rộng kênh tưới, tiêu xứ đồng 1 phường Hoà Bình; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa, mở rộng gia cố kênh N25-A8 phường Hòa Bình; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hê thống mương thoát nước dọc, san nền cục bộ Nghĩa trang nhân dân thị xã; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống mương thoát nước dọc đoạn trước trường THCS Phạm Hồng Thái qua tỉnh lộ 668; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bãi đỗ xe trên đường Nguyễn Viết Xuân; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên sinh thái thị xã Ayun Pa; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; và Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách thị xã Ayun Pa. 
 
z3367375187164_2e5f8c9be41a6bb849939efef76989d2.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã đã diễn ra trong thời gian 01 buổi và đảm bảo đúng luật định./.
 
          Nguyễn Huân